INNpuls dla samorządów

Nowoczesny samorząd tworzą przede wszystkim ludzie, dążący do promowania najwyższych standardów pracy, kreatywni, rzetelni i w pełni zaangażowani w proces poprawy warunków życia mieszkańców oraz w budowę dobrego wizerunku swojej gminy. W obliczu stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego wyzwaniami, konieczna staje się zmiana podejścia w zarządzaniu nimi. Dlatego jednym z celów naszej firmy jest pomoc w pozyskiwaniu dotacji i takiego ich wykorzystywania, aby w przyszłości mogły przełożyć się na długoterminowy i zrównoważony rozwój.

 

Pozyskiwanie dotacji – INNpuls dla samorządów

 

Służymy Państwu specjalistyczną wiedzą z zakresu funduszy UE, w tym w szczególności informacjami na temat możliwości pozyskania dotacji oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W pakiecie usług, które świadczymy na rzecz samorządów znajdują się:

 • Strategie rozwoju
 • Strategie promocji
 • Lokalne Strategie Rozwoju
 • Plany odnowy miejscowości
 • Koncepcje i strategie zarządzania
 • Studia wykonalności projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej, energetycznej, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska
 • Studia wykonalności projektów z zakresu uzbrojenia terenów inwestycyjnych
 • Studia wykonalności projektów związanych z systemem oświaty, infrastrukturą sportową oraz turystyką i kulturą
 • Audity energetyczne
 • Usługi związane ze sprawdzaniem poprawności dokumentacji projektowej
 • Audit realizowanych projektów pod kątem zgodności z dokumentacją konkursową

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS