Oferta

Oferta doradcza i szkoleniowa INNpuls Sp. z o.o. obejmuje usługi dla innowacyjnych i kreatywnych firm, nowoczesnych samorządów, polskich i zagranicznych inwestorów, a także pomoc w tworzeniu klastrów i powiązań kooperacyjnych i transferze wiedzy.

Nasze usługi obejmują:
 

 • Dofinansowanie unijne - pozyskiwanie  dotacji


  Pozyskujemy dotacje na inwestycje, szkolenia, projekty badawczo-rozwojowe. Do współpracy zapraszamy firmy, samorządy, instytucje kultury, jednostki naukowo-badawcze, klastry - zarówno tych, którzy już zdefiniowali źródło finansowania swoich pomysłów, jak również tych, którzy potrzebują pomocy w znalezieniu pieniędzy.


 • Doradztwo unijne – zarządzanie projektami unijnymi


  Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE wymaga szczególnej staranności w przestrzeganiu harmonogramu projektu i realizacji jego zakresu rzeczowego, konieczna jest również dbałość o dokumentację, archiwizację i przestrzeganie zasad promocji. Nasze wieloletnie doświadczenia i dobre praktyki mogą usprawnić ten proces u naszych klientów.


 • Doradztwo inwestycyjne - opracowywanie studiów wykonalności, biznes planów, analiz finansowych i ekonomicznych, programów restrukturyzacji, wyceny przedsiębiorstw


  Każdy proces inwestycyjny, aby zakończył się sukcesem, musi zostać poprzedzony rzetelną i wnikliwą analizą – jeżeli potrzebujesz biznes planu lub studium wykonalności, chcesz wiedzieć ile warta jest Twoja firma zapraszamy do współpracy.


 • Wnioski unijne – opracowywanie wniosków o dofinansowanie


  Potrzebujesz wniosku o dofinansowanie, wysokiej jakości, zgodnego z wymaganiami i wytycznymi, opracowanego przez zespół doświadczonych ekspertów – zgłoś się do nas, w naszym portfolio mamy kilkaset tego typu dokumentów.


 • Doradztwo strategiczne – strategie eksportowe, rozwojowe, programy rewitalizacji


  Planowanie strategiczne daje możliwość oceny tego, gdzie jest się w swoich działaniach, a gdzie powinno się być. Wiedza ta niezwykle pomaga w rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Opracowując dokumenty strategiczne dla naszych klientów stajemy się częścią tego procesu.


 • Szkolenia ogólne i techniczne – dla firm, studentów, pracowników przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność


  Przyświeca nam idea ciągłego doskonalenia. Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu biznesu i przedsiębiorczości, w naszej ofercie można znaleźć również  specjalistyczne szkolenia techniczne realizowane przez Centrum Szkoleń Technicznych.


 • Doradztwo dla klastrów


  Podstawą rozwoju współczesnej gospodarki jest współpraca. Potrafimy pomagać partnerom biznesowym i konkurentom wspólnie tworzyć plany rozwoju branży w której działają. Potrafimy wytłumaczyć czym jest Klaster i dlaczego warto w nim być.


 • Inne


  - doradztwo w zakresie instrumentów ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej

  - przeprowadzanie audytów innowacyjności przedsiębiorstw

  - wsparcie procesu transferu wiedzy pomiędzy nauką i gospodarką

  - analizy potrzeb szkoleniowych

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS