Bony na innowacje

Bony na innowacje 2019

 

  • CO?

 

Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje 2019 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) finansuje usługi bada czcze realizowane przez jednostkę naukową na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi badawcze mają przyczyniać się do rozwoju produktów, wyrobów bądź usług. 

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Bony na innowacje 2019 mogą ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogłaszane konkursy będą miały zasięg ogólnopolski.

 

  • ILE?

 

Maksymalna wartość dofinansowania na część B+R wynosi 400 tys. zł. Na inwestycję związaną z wdrażaniem wyników B+R w ramach Bonu przewidywana maksymalna wartość dofinansowania wynosi 800 tys. zł

 

  • KIEDY? 

 

Pierwszy konkurs Bony na innowacje 2019  zaplanowano na luty 2019 r., zaś zakończenie naboru przewidziano na listopad 2019 roku. 

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS