Infrastruktura B+R

Infrastruktura badawczo-rozwojowa 2019

   
  • CO?

 

Działanie 2.1 Infrastruktura B+R 2019 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) wspiera inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. W ramach projektu konieczne będzie nawiązanie lub rozwijanie współpracy z mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi (NGO).

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Ministerstwo Gospodarki.

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Infrastruktura B+R 2019 ubiegać się przedsiębiorstwa działające na terenie całej polski, zarówno MŚP, jak również duże firmy. Ogłaszane konkursy będą miały zasięg ogólnopolski.

 

  • ILE?

 

Maksymalna wartość projektu w ramach działania Infrastruktura B+R 2019 wynosi 50 mln euro.

 

  • KIEDY?

 

Ogłoszenie konkurs zaplanowany na dzień 11.02.2019 roku, a jego zakończenie na 30.04.2019 roku.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS