Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP 2019

 

  • CO?

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodni (POPW) będzie można pozyskać wsparcie na działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego MŚP w oparciu o internacjonalizację - Internacjonalizacja MŚP 2018. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na szerokie spektrum usług doradczych związanych z wprowadzaniem produktu na nowe rynki. Dofinansowanie przeznaczyć można na udział w targach, misjach gospodarczych, jak również na zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z pięciu województw Polski Wschodniej.

 

  • ILE?

 

Mksymalna wartośc dofinansowania w ramach projektu wynosi 800 tys. PLN

 

  • KIEDY?


Ogłoszenie o naborze w miesiącu styczniu 2019, a jego zakończenie we wrześniu 2019.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS