Otwarta sieć innowacji

Sieć Otwartych Innowacji

 

  • CO?

 

Dofinansowaniu podlegać będą usługi doradcze realizujące potrzeby transferu technologii (prawne, technologiczne, wycena wartości niematerialnych i prawnych) i jej wdrożenia. Dodatkowo beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe zakupu licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii.

 

Instytucją realizującą konkurs Sieć Otwartych Innowacji (SOI) jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.i (ARP).

 

  • KTO?

 

Grantobiorcami, tzw. biorcami technologii w projekcie będą przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

  • ILE?

 

Wartość projektu 10 mln zł.

Wsparcie udzielane będzie w formie pomocy publicznej lub pomocy de minimis zgodnie z mapą pomocy regionalnej – dofinansowanie maksymalnie do 70%

Maksymalna wartość dofinansowania 7 mln zł

 

  • KIEDY?

 

 

Najbliższy nabór w 2018 roku przewidzany jest na miesiąc marzec

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS