Proinnowacyjne usługi dla MŚP

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

  • CO?

 

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu (czyt. INNpuls). Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  (MŚP).

 

  • ILE?

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: dla usług proinnowacyjnych:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

dla inwestycji jest zgodna z mapą pomocy regionalnej do 70%.

 

  • KIEDY?


 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS