Szybka ścieżka

Szybka ścieżka 2018

 

  • CO?

 

W ramach Działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. Szybka ścieżka 2018 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmująbadania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Rezultatem projektu ma być wdrożenie innowacyjnego minimum w skali kraju produktu lub usługi.

 

Dodatkowo rozwiązanie będące rezultatem projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  

  • KTO?

 

W tegorocznej edycji o udzielnie wsparcia w ramach działania Szybka ścieżka 2018 ubiegać się mogą nie tylko podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, ale także duzi przedsiębiorcy. Ogłaszane konkursy będą miały zasięg ogólnopolski.

   

  • ILE?

 

Na inwestycje będzie można uzyskać nawet 20 milionów euro. Należy również pamiętać, iż minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu nie może być niższa niż 2 mln PLN.

 

 

  • KIEDY?

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach działania Szybka ścieżka 2018 można składać: 1) MŚP od 1.02.2018 do 31.05.2018, 2) duże przedsiębiorstwa od 1.02.2018 do 29.06.2018.

 

 

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS