Wdrażanie innowacji w MŚP

Wdrażanie innowacji w MŚP 2019

  

  • CO?


Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji w MŚP 2019 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wspiera tworzenie innowacyjnych produktów poprzez dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R. Dofinansowanie mogą uzyskać poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu tj.:

- przygotowanie do wdrożenia;
- zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej;
- przeprowadzenie prac dostosowawczych;
- etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP.

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Wdrażanie innowacji przez MŚP 2019 ubiegać się mogą wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, należące do jednego z ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych z Polski Wschodniej, planujące realizację projektu na terenie Polski Wschodniej.

 

 

  • ILE?


Maksymalna wartość dofinansowania w ramach Wdrażania innowacji przez MŚP 2019 wynosi 7 mln PLN. 

 

  • KIEDY?

 

Ogłoszenie konkursu na Wdrażanie innowacji przez MŚP 2019 przewidziano na marzec 2019.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS