Wsparcie MŚP w ramach RPO

Wsparcie istniejących MŚP w ramach RPO 1.4.1 - TIK

 

  • CO?

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) będzie można pozyskać wsparcie na inwestycje (wsparcie MŚP Rzeszów), których realizacja umożliwiać będzie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP).

 

  • KTO?

 

O dotacje w ramach RPO ubiegać się mogą nowo powstałye mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujące na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych.

 

  • ILE?


Na inwestycje będzie można uzyskać maksymalne dofinansowanie wynoszące 400 000 PLN

 

  • KIEDY?

 

Konkurs na projekty inwestycyjne przewidziany jest na czerwiec 2018 roku. 

 

Alokacja środków przewidziana na najbliższy konkurs wynosi 25 000 000 PLN.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS