Wsparcie MŚP w ramach RPO

Wsparcie istniejących MŚP w ramach RPO 1.4.1

 

  • CO?

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) będzie można pozyskać wsparcie na inwestycyje ukierunkowane na wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi.

 Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP).

 

  • KTO?

 

O dotacje w ramach RPO ubiegać się mogą nowo powstałye mikro i małe przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa podkarpackiego.

 

  • ILE?


Maksymalna wartość projektu 4 mln PLN

 

  • KIEDY?

 

W chwili obecnej trwa nabór do dnia 28.02.2019 r. Kolejny nabór przewidywany jes tna październik 2019 r.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS