Wzór na konkurencję

Wzór na konkurencję 2018 Polska Wschodnia

 

  • CO?

 

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję 2018 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dofinansowuje kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

 

Wsparcie będzie miało charakter dwuetapowy:


- I etap: audyt wzorniczy – diagnoza sytuacji w firmie i ustalenie rekomendacji (strategia wzornicza);
- II etap: wdrożenie strategii wzorniczej - projektowanie wzornicze oraz zakup niezbędnych aktywów.

 

Instytucją ogłaszającą konkursy i oceniającą wnioski o dofinansowanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

  • KTO?

 

O udzielnie wsparcia w ramach działania Wzór na konkurencję 2018 ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu pięciu województw Polski Wschodniej.

 

  • ILE?

 

Wartość projektu 3125 tys. zł. Maksymlna wartość dofinansowania w I etapie – to 100 tys. zł, w II etapie  – 3 mln zł.  

 

  • KIEDY?

 

I Etap tegorocznej edycji Wzoru na konkurencje rozpocznie się  w lipcu 2018 i potrwa do września 2018. 

Nabór do II Etapu konkursu przewidziany jest na kwiecień 2018.

 

     

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS