Aktualności

Wsparcie eksportu Polska Wschodnia – Internacjonalizacja MŚP

11-04-2016
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs z działania 1.2  Internacjonalizacja MŚP (etap I) w ramach osi priorytetowej I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. W ramach konkursu przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą pozyskać do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze wspierające wprowadzenie na rynek zagraniczny ich wyrobów i/lub usług. Pozyskanie wsparcia na usługę w ww. zakresie jest jedyną szansą, która umożliwia pozyskanie wsparcia działań proeksportowych Państwa firm,  w ramach II etapu działania 1.2. Na rzeczywiste wsparcie eksportu, tj. zakup usług doradczych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych można pozyskać aż 500 tys. zł dofinansowania. Zainteresowanie konkursem jest bardzo duże –zarówno wśród firm, które już eksportują swoje produkty, jak również wśród planujących rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych. 
 
Nabór wniosków rozpoczyna się już od 15 kwietnia i potrwa do 20 maja 2016 r.!  
 
Po szczegółowe informacje zapraszamy do INNpuls! 
 
lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS