Aktualności

NOWY NABÓR DO POPW 1.3.1 Wsparcie MŚP!!

31-05-2016

 
W dniu 30.05.2016 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiła kolejną już edycję konkursu wniosków o dofinansowanie działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska WschodniaProgramu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 
Nabór trwać będzie od 30 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. 
Natomiast maksymalna wartość dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.
W ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej działania 1.3.1 dofinansowane będą projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych wyrobów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R.
 
INNpuls Sp. z o.o. może się już śmiało pochwalić sukcesami tego konkursu. W ostatnim naborze dwa projekty naszego autorstwa uzyskały dofinansowanie, w tym jeden zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.
W związku z tym gorąco zachęcamy do współpracy i skorzystania z naszego doświadczenia.
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS