Aktualności

Modernizacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!

10-06-2016
 
Wsparcie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym po przez głęboką i kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z wymianą oświetlenia, ociepleniem ścian, stropów, fundamentów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna - to tylko niektóre z elementów objęte finansowaniem ze środków unijnych przewidzianych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w ramach regionalnych, jak i ponad regionalnych programów operacyjnych. 
Zarząd Wojewóztwa Podkarpackiego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ogłosił właśnie nabory do konkursów, które dedykowane są między innymi dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostkom sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.
 
Przewidywana ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to:
198 000 000,00 zł od Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz 
821 326 774,00 zł od Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Wnioski do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przyjmowane będą w ramach Działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków od dnia 30.06.2016 r. do dnia 8.09.2016 r.
Natomiast konkurs realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym wnioski przyjmowane będą od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.
 
Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na:
 
 
 
Wszystkich zaintersowanych zachęcamy do kontaktu pod nr 17 77 88 270 lub do siedziby naszego biura przy ul. Hetmańskiej 40A, 35-045 Rzeszów.
 
 
lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS