Aktualności

1.4.1 Dotacje bezpośrednie RPO WP

08-08-2016

 

Poddziałanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP.
 
Celem szczegółowym działania jest przede wszystkim ograniczenie spadku udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.
 
Jeszcze w tym roku Województwo Podkarpackie uruchomi nowy nabór poświęcony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt wspierający wszelkie potrzeby związane z inwestycją w maszyny, urządzenia, sprzęt do produkcji, a także wartości niematerialne i prawne (np. licencje, patent) - wszystko aby ułatwić przedsiębiorcy wprowadzenie na rynek nowe bądź ulepszone produkty i usługi.
Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji będą miały przedsiębiorstwa wdrażające wyniki własnych prac B+R, w tym także te współfinansowane z RPO 2014-2020. 
 
Obligatoryjnym wymogiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.
 
Wsparcie udzialne będzie w formie pomocy de minimis. 
Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 800 tys. zł
 
Wsparcie udzialne będzie z uwgzlędnieniem:
 
Rozwój MŚP:
 
a) pomoc de minimis – 70%,
 
b) regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:
 
mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
średnie przedsiębiorstwo – 60%.
 
Więcej szczegółowych informacji uzyskacie państwo pod nr 17 77 88 270 oraz pod adresem e-mail info@innpuls.pl
Zapraszmy na konsultacje do biura przy ul. Hetmańskiej 40A w Rzeszowie.
 
 
lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS