Aktualności

3.2.1 Badania na rynek w 2017!!

10-02-2017

 

Dnia 8 lutego 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła rozpoczęcie naboru dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” rozgrywanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na dzień 13 marca 2017. Konkurs potrwa do 26 kwietnia 2017 do godziny 16:00. 

 

W ramach ww. naboru istnieje możliwość pozyskanie środków na dofinansowanie projektów realizujących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez beneficjenta samodzielnie lub na jego zlecenie, zmierzających do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Konkurs pozwala na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, usług doradczych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

Działanie skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektó w ramach naboru: 679 000 000 zł

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000 zł

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR

 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000

 

Więcej informacji dostępnych pod nr 17 77 88 270 oraz pod adresem info@innpuls.pl

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS