Aktualności

Wysokoefektywne Praktyki Pracy – nowe możliwości budowanie przewagi konkurencyjnej firm w oparciu o kapitał ludzki

31-08-2017

 
 
W dniu 31 sierpnia 2017 roku kończy się rzeczowa realizacja międzynarodowego projektu HiPAir – Wysokoefektywne Praktyki Pracy dla konkurencyjnych MŚP z sektora lotniczego. Projekt współfinansowany był przez Komisje Europejską w ramach tzw. Partnerstw Strategicznych programu Erasmus+. Projekt koordynowany był przez firmę INNpuls, a jego realizację wspierały organizacje z Polski (SGPPL Dolina Lotnicza), Portugalii (firma Quasar, Mentortec oraz klaster lotniczy Pemas), Hiszpanii (Politechnika Madrycka) oraz Turcji (klaster lotniczy Aerospace Cluster Association). 
Głównym celem projektu była identyfikacja i wypracowanie narzędzi wspierających strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP z sektora lotniczego, przy wykorzystaniu koncepcji Wysokoefektywnych Praktyk Pracy (z ang. HPWP - High Performance Work Practices).
 
W ramach projektu HiPAir opracowane zostały innowacyjne koncepcje i narzędzia pozwalające na podniesienie konkurencyjności firm z branży lotniczej w oparciu o bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i wykorzystanie kompetencji i umiejętności ich pracowników. 
 
Już teraz, na stronie internetowej projektu www.hipair.eu oraz u partnerów można zaznajomić się z rezultatami projektu, które  obejmują między innymi: 
a) RAPORT z przeprowadzonych badań dotyczących wykorzystania HPWP w europejskich przedsiębiorstwach lotniczych;
b) 8 opracowanych DOBRYCH PRZYKŁADÓW firm, wykorzystujących HPWP w swojej działalności;
c)  WYTYCZNE I PROGRAMY SZKOLENIOWE dla zidentyfikowanych tematów; 
d) MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla 4 modułów: WPROWADZENIE, SAMOOCENA, SELEKCJA, OCENA; 
e)  HIPAIR–AHP TOOL - narzędzie analityczne wspierające dobór optymalnej grupy praktyk HPWP dla danego przedsiębiorstwa; 
f)  HIPAIR–ROI TOOL - narzędzie analityczne wspierające ocenę stopy zwrotu inwestycji w zasoby ludzkie; 
g) ROADMAP - dokument opisujący optymalne sposoby wykorzystania rezultatów projektu dla lepszego wykorzystania umiejętności i kompetencji pracowników. 
 
Rezultaty projektu mogą być wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorstwa jak i instytucje edukacyjne, szkoleniowe i doradcze. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Koordynatorem projektu, firmą INNpuls Sp. z o.o.  lub którymkolwiek z partnerów projektu. Więcej informacji na stronie www.hipair.eu. 
 
 
 
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS