Aktualności

NOWY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT Learn&Fly

07-12-2017

 

 

Learn&Fly  – learning materials and support tools to foster engagement of students in science subjects and aeronautics-related careers

 
Learn&Fly jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2017 roku i do października 2019 roku będzie realizowany przez partnerów z Polski (koordynacja), Portugalii i Hiszpanii.
Projekt Learn&Fly odpowiada na problem braku podstawowych umiejętności uczniów związanych z tzw. STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki, poprzez zastosowanie innowacyjnych i angażujących metod nauczania związanych z lotnictwem. Chociaż istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w sektorze lotniczym, jednym z najważniejszych warunków jego zaspokojenia jest system kształcenia, który będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb branży. Z drugiej strony szkoły nie posiadają wiedzy na temat wielu zawodów (np. mechaników, inżynierów metrologii, inżynierów komponentów, programistów CAD / CAM, kontrolerów ruchu lotniczego), a także na temat ścieżek kształcenia w celu ich uzyskania.  Sektor lotniczy jest jednym z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin gospodarki w Europie, dlatego projekt będzie również promować edukację przedsiębiorczości. Jest to szczególnie ważne w europejskich regionach o wysokiej koncentracji przemysłu lotniczego, takich jak południowo-wschodnia część Polski, region Bilbao w Hiszpanii oraz centralnie położone regiony Portugalii.
 
W ramach projektu Learn&Fly opracowane i zastosowane zostaną materiały szkoleniowe i narzędzia wspomagające zaangażowanie uczniów w działania naukowe i wybór ścieżek kariery związanych z lotnictwem. 
Zostanie opracowany zestaw materiałów szkoleniowych (Learn & Fly STEM Kit - O1), z których będą mogli skorzystać nauczyciele różnych przedmiotów np. fizyki czy matematyki. Learn & Fly STEM Kit będzie oparty na procesie konstrukcji samolotu z użyciem prostych materiałów, a następnie przetestowaniu jego lotu. Będzie to część większego, międzynarodowego wyzwania zakończonego konkursem (Learn & Fly Challenge - O3). W ramach tego działania uczniowie z różnych szkół i krajów partnerskich będą współpracować, konkurować oraz uczyć się w tym samym czasie. 
 
Materiały będą dostępne w języku angielskim oraz w wersjach językowych krajów partnerskich.
Wspomniane działania (O1 i O3) uzupełni przewodnik po zawodach „lotniczych” (Learning & Fly Careers - O2) dostarczając konkretnych informacji o możliwych szkoleniach i ścieżkach edukacji i kariery w dziedzinie aeronautyki. Specjalne sesje zostaną zorganizowane w krajach partnerskich w celu przedstawienia tych materiałów nauczycielom (i innym zainteresowanym stronom). Ponadto planowane jest zorganizowanie międzynarodowej imprezy upowszechniającej - warsztatów dla nauczycieli, mających na celu wsparcie ich rozwoju zawodowego.
 
Projekt będzie współpracował z młodymi uczniami (w wieku 15-17 lat), którzy są otwarci na różne możliwości w zakresie nauki i kariery zawodowej. Ważną grupą docelową są również nauczyciele oraz doradcy zawodowi, a także przedsiębiorstwa sektora lotniczego.  
 
 
Zapraszamy do współpracy oraz do odwiedzania strony internetowej projektu: www.learn-fly.eu.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS