Aktualności

Spotkanie informacyjne LLL

15-02-2018

 

W dniu 14 lutego 2018 r. firma INNpuls Sp. z o.o. wraz z dwoma partnerami projektowymi, tj. Stowarzyszeniem Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie" oraz Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” zorganizowała spotkanie dla pracowników działów HR oraz menedżerów firm zrzeszonych w ramach obu ww. klastrów reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne. 

 
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu międzynarodowego "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś  priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa i miało charakter informacyjny. Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia projektu oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w jego realizacji, które dotyczą zarówno pracowników, jak i firm zatrudniających. 
 
Idea projektu stała się pretekstem do dyskusji na temat problemów związanych z zarządzaniem rozwoju pracowników o niskich kwalifikacjach. Zwrócono uwagę na fakt, że obecnie w firmach będących członkami obu klastrów, trudno mówić o pracownikach o niskich kwalifikacjach. Niemniej jednak dość często są to pracownicy o nieadekwatnych do wymagań wykonywanej pracy kompetencjach, co wynika np. z posiadania wykształcenia o kierunku zupełnie innym niż wykonywana praca. Rozwój kompetencji powinien odbywać się w dwóch obszarach, tj. w odniesieniu do kompetencji miękkich, np. współpracy zespołowej, komunikacji,  samodzielnego uczenia się i innych, ale także w obszarze kompetencji twardych, dotyczących umiejętności posługiwania się i wykorzystania określonych narzędzi, np. programy komputerowe, obsługa maszyn. Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że mimo, iż firmy przykładają wiele starań do rozwoju pracowników, to jednak w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też realizowany projekt jest dobrym pomysłem, który może pomóc z jednej strony pracownikom już funkcjonującym na rynku pracy, a których jednak kwalifikacje nie są adekwatne do warunków pracy. Z drugiej zaś strony, udział pracownika w takim projekcie przynosi dla pracodawcy same korzyści, jakie tylko może dać dobrze wykwalifikowany pracownik. 
 
Więcej o projekcie w zakładce >> BIEŻĄCE PROJEKTY <<
 
Osoba do współpracy:
 
Krystyna Kmiotek
kkmiotek@innpuls.pl
17 77 88 270
 
Fundusze Europejskie
 
 
 
 
 
 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS