Aktualności

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku

04-10-2017

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy w powiecie lubaczowskim” nr WND-RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach procedury rozeznania rynku, opartej na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć z języka angielskiego lotniczego technicznego Technical Aviation English na licencji Lufthansa Technical Training w Lubaczowie, wg poniższej specyfikacji:

·  szkolenia dotyczą Technical Aviation English i wymagane jest posiadanie udokumentowanej znajomości metodologii TAE;

·  wymagane jest posiadanie wykształcenia kierunkowego, umożliwiającego prowadzenie zajęć z języka angielskiego (tytuł licencjata lub magistra filologii angielskiej lub równoważny);

·  szkolenie obejmuje trzy grupy szkoleniowe, każda licząca 10 osób, każda w wymiarze 50 godzin lekcyjnych – łącznie 150 godzin lekcyjnych;

·  okres realizacji: 2 grupy szkoleniowe w okresie październik 2017 r. – czerwiec 2018 r., 1 grupa szkoleniowa w okresie październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.;

·  szkolenia realizowane będą w weekendy, prawdopodobnie tylko w soboty;

·  lektor pokrywa koszty dojazdów do Lubaczowa we własnym zakresie;

·  materiały szkoleniowe zostaną przekazane lektorowi.

 

Oferty cenowe prosimy kierować mailowo, do dnia 6 października 2017 r. do godziny 14:00, do p. Michała Pileckiego, na adres

 

 

Projekt pt.„Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą na rynku pracy  w  powiecie lubaczowskim.”
 nr
WND- RPPK.09.04.00­18­013/16 współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS