Aktualności

REKRUTACJA „Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy”

21-01-2019
 
Trwa rekrutacja Uczestników do projektu „Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy”
 
Firma INNpuls sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby zatrudnione przez firmę będącą członkiem jednego z dwóch klastrów:  Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" lub Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", z maksymalnie wykształceniem średnim, które nie brały udziału w żadnych szkoleniach w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 
W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:
- przeprowadzenie audyt potencjału przez doradcę zawodowego;
- 48 godzin szkoleniowych z zakresu wybranych kompetencji kluczowych (tj. komunikacja, współpraca w zespole, rozwiązywanie konfliktów, IT i samodzielne uczenie się lub zarządzanie zmianą);
- finansowanie szkolenia zawodowego wskazanego na podstawie audytu potencjału.
 
Szczegóły dotyczące kryteriów kwalifikacyjnych oraz zasad udziału w projekcie zamieszczone są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępnym na stronie https://www.modelksztalcenia.pl/o-projekcie/.  Zamieszczone tam są także dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Projektu. Do projektu zostanie zakwalifikowanych tylko 45 osób. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, zapraszamy do składania dokumentów do dnia 24 stycznia 2019 r.
 
 
lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS