Aktualności

System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce

09-10-2014

Szanowni Pańtwo,


Na dzień dzisiejszy zaplanowano publikację projektu Systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce, określającego m.in. opis kryteriów i procesu wyboru krajowych klastrów kluczowych. Jednocześnie rozpocznie to proces konsultacji społecznych, umożliwiających przekazywanie uwag i komentarzy do zaproponowanego rozwiązania.
Ponadto w dniu 14 października 2014 r., w godzinach 12.00 – 15.30, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Gospodarki (Sala pod Kopułą). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie zgłoszeń do dnia 13 października br. na adres: justyna.choinska-jackiewicz@mg.gov.pl


Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych koordynatorów klastrów, organizacje członkowskie oraz wszystkich partnerów publicznych i społecznych zainteresowanych dalszym rozwojem klastrów w Polsce.

 

 

 

lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS