Aktualności

Do 50 000 zł na B+R – Duży Bon na Innowacje

13-02-2015

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku. 

 

Już w marcu 2015 r. planowany jest konkurs na Duży Bon na Innowację. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji, albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

 

Usługa może dodatkowo obejmować opracowanie m.in. prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub nowej technologii produkcji oraz strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu, a także samo wdrożenie.

 

Dla kogo?: mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną.

 

Kwota wsparcia: nie może przekroczyć 50 000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

 

Wielkość wsparcia: do 80% wydatków kwalifikowanych .

 

W najbliższych latach wspieranie prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań będzie głównym wyznacznikiem programów pomocowych. Już w poprzednim okresie programowania w przypadku projektów inwestycyjnych często preferowane były te projekty, których Wnioskodawcy prowadzili prace badawczo-rozwojowe.

 

Z tego właśnie powodu wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają ograniczone możliwości prowadzenia prac B+R we własnym zakresie i równocześnie myślą o sięgnięciu po dotacje z budżetu na lata 2014-2020, już teraz powinni rozpocząć starania w kierunku budowania innowacyjnego potencjału swojej firmy.

 

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami zapraszamy do kontaktu z INNpuls (17 77 88 270 w. 22)

 

http://www.parp.gov.pl/index/index/2258

 

 

 

lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS