Aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego zatwierdzony przez Komisję

17-02-2015

 

Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy na nową perspektywę 2014-2020. Pozytywna decyzja została wydana dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dla dziewięciu programów regionalnych województw (RPO), w tym także dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

 

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 zostały przeznaczone środki w wysokości ponad 2,1 mld euro. Wsparcie unijne trafi na projekty, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, tj. lotnictwa i kosmonautyki, jakości życia, na którą składają się produkcja i przetwórstwo żywności, produkty regionalne i tradycyjne; turystyka, zdrowie, odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo oraz informatyki i telekomunikacji.

 

Mocny akcent zostanie zatem położony na rozwój innowacji, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czy technologii teleinformatycznych. Wspierane będą również projekty gwarantujące przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a także inwestycje w ochronę środowiska i energetykę.

 

Po więcej informacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do INNpuls Sp. z o.o. !!!

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zielone-swiatlo-komisji-europejskiej-dla-wszystkich-programow-na-lata-2014-2020/

 

 

 

lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2019
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS