Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

16-09-2011

 

1. Tytuł projektu:

Opracowanie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu ze sterowanej oksybiodegradowalnością

 

Cel projektu:

Istotne podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy w oparciu o innowacje produktowe i procesowe będące rezultatem prac badawczo-rozwojowych

 

Źródło finansowania projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

2. Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych

 

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy MARMA Polskie Folie, który dokona się poprzez stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych i odniesienie tym samym poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa

 

Źródło finansowania projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS