Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST

16-09-2011


1. Tytuł projektu:
Wdrożenie nowej usługi przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną „WIST” w Łące poprzez zakup innowacyjnego systemu IPTV w sieci telekomunikacyjnej z zastosowaniem dostępu abonenckiego w technologii ADSL2+.

Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy oraz możliwości rozwojowych, poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi IPTV. Równocześnie zakup sprzętu i oprogramowania służącego do świadczenia ww. usługi pozwoli na wprowadzanie szeregu nowych produktów w przyszłości, bazujących na zakupionej technologii.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1  Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

2. Tytuł projektu:
Rozbudowa sieci dostępu do treści i usług Internetu w Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące.

Cel projektu:
Upowszechnienie dostępu do wysokiej jakości usług teleinformatycznych na terenach zagrożonych tzw. "cyfrowym wykluczeniem" oraz zmniejszenie dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i terenami małych miast, a dużymi ośrodkami miejskimi w dostępie do szerokopasmowego Internetu.

Źródło finansowania projektu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS