Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Gmina Sieniawa

16-09-2011


1. Tytuł projektu:
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka – Borki, Leżachów oraz części miasta Sieniawa w gminie Sieniawa – etapy I, II, III”

Cel projektu:
Ochrona środowiska, a także zwiększenie integracji lokalnej społeczności poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat A – Infrastruktura oczyszczania ścieków


2. Tytuł projektu:
Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci wodociągowej w miejscowościach Pigany, Paluchy, Rudka-Borki – etap I, II i III.

Cel projektu:
Zwiększanie spójności pomiędzy ochroną środowiska i wzrostem gospodarczym poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sieniawa.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, Schemat B – Zaopatrzenie w wodę

3. Tytuł projektu:
Poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Cel projektu:
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie działania Ochotniczej Straży Pożarnej "Orzeł" w Sieniawie poprzez doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

4. Tytuł projektu:
Przebudowa Gminnego Stadionu Sportowego w Sieniawie wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą.

Cel projektu:
Wyrównanie dysproporcji w dostępie do obiektów sportowych i rekreacyjnych pomiędzy dużymi miastami i obszarami wiejskim, będące podstawą do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rozwoju gospodarczego Gminy Sieniawa.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, Schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna

5. Tytuł projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych w Gminie Sieniawa poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110907R łączącej drogi wojewódzkie nr 867 i 835 i drogę powiatowa nr P1256R.

Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych w Gminie Sieniawa poprzez przebudowę drogi gminnej ułatwiającej dostęp do dróg wojewódzkich i drogi powiatowej oraz terenów atrakcyjnych turystycznie.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C Drogi gminne.


6. Rodzaj opracowania :

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy SIeniawa na lata 2015 - 2021.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS