Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Miasto Łańcut

16-09-2011


1. Tytuł projektu:
Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 4, drogę powiatową nr 1528R oraz planowaną rezerwę obwodnicy Łańcuta.

Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych w Mieście Łańcut poprzez budowę drogi ułatwiającej dostęp do dróg krajowych i powiatowych oraz terenów atrakcyjnych turystycznie.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C Drogi gminne.

2. Tytuł projektu:
Zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację obiektów szkolnictwa w obrębie miasta Łańcut.

Cel projektu:
Podniesienie efektywności zarządzania energia cieplna w budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie, na które składa sie Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 poprzez termomodernizacje.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

3. Tytuł projektu:
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w MOSiR w Łańcucie poprzez inwestycje w wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Cel projektu:
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w MOSiR w Łańcucie poprzez inwestycje w wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

4. Tytuł projektu:
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą- etap I.

Cel projektu:
Podniesienie konkurencyjności oraz wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Łańcuta i terenów granicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kulturalnej MDK, przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej oraz jakości życia mieszkańców obszaru oddziaływania.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura.

5. Tytuł projektu:
Budowa EUROBOISKA w Łańcucie wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem, chodnikami oraz oświetleniem .

Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej, inwestycyjnej oraz turystycznej miasta Łańcuta i okolic poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Schemat A Euroboiska.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS