Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Inżynieria Rzeszów S.A.

15-09-2011


1. Tytuł projektu:
Wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych w firmie Inżynieria Rzeszów

Cel projektu:
Wysoka specjalizacja w kierunku budowy obiektów ochrony środowiska poprzez  wdrożenie zaawansowanych technologii produkcji wielkośrednicowych elementów stalowych rurociągów technologicznych.
Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

2. Tytuł projektu:
Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzoru użytkowego rotacyjnego dyfuzora rurociągowego

Cel projektu:
Opracowanie, zgłoszenie do ochrony oraz wdrożenie do produkcji wzoru użytkowego - dyfuzora rotacyjnego, stosowanego w rurociągach będących elementem infrastruktury ochrony środowiska.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

3. Tytuł projektu:
Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy Inżynieria Rzeszów S.A.

Cel projektu:
Ogólnym celem projektu jest wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy Inżynieria Rzeszów. Do osiągnięcia wyznaczonego przez firmę Inżynieria Rzeszów celu posłużyć ma szereg działań, które Wnioskodawca wybrał spośród rekomendowanych dla działania 6.1, tj.:
1. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą
2. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe
3. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.
Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS