Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Ultratech Sp. z o.o.

23-12-2011

 

 

1. Tytuł projektu: 

Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakończonych opracowanie prototypu spiralnej sprężarki powietrznej dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca oraz wdrożenie seryjnej produkcji urządzenia.


Źródło finansowania projektu: 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

 

 

2. Tytuł projektu: 

Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zdecydowane podniesienie konkurencyjności firmy ULTRATECH Sp. z o.o., która działa w bardzo wymagającej branży lotniczej. Dokona się to poprzez nabycie innowacyjnego w skali światowej numerycznego 5-osiowego centrum tokarsko – frezarskiego, co umożliwi produkowanie skomplikowanych detali lotniczych w nowy sposób, gwarantujący wykonanie ich ze znacznie większą precyzją, w mniejszej ilości założeń i w krótszym czasie.


Źródło finansowania projektu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS