Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

ML System Sp. J. E. Stanek D. Cycoń

14-02-2012

 

1. Tytuł projektu:

Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System poprzez stworzenie fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych

 

Cel projektu:

Wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności firmy ML System, poprzez dywersyfikację działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych usług z zakresu B+R.

 

Źródło finansowania projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji

 

2. Tytuł projektu:

Wdrożenie systemu klasy B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą ML System a jej partnerami

 

Cel projektu:

Automatyzacja wymiany informacji pomiędzy systemem informatycznym ML System oraz systemami informatycznymi partnerów biznesowych Spółki, poprzez integrację systemu Wnioskodawcy i systemów jego partnerów biznesowych

 

Źródło finansowania projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS