Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA T. Wapiński, Z. Sobieszczański i wspólnicy Spółka Jawna

14-02-2012

 

1. Tytuł projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych

 

Cel projektu:

Wzmocnienie konkurencyjności Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia i podniesienie jego poziomu innowacyjności, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia europejskiej jakości prac badawczo-rozwojowych

 

Źródło finansowania projektu:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS