Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Gmina Miasto Stalowa Wola

14-02-2012

 

 

1. Tytuł projektu:

Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

 

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola poprzez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki

 

Żródło finansowania projektu:

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS