Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Gmina Głogów Małopolski

28-03-2013

 

 

Tytuł projektu:
Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głogów Małopolski
Cel Projektu:
Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby gminy Głogów Małopolski w zakresie poprawy infrastruktury komunalnej. Niniejsze przedsięwzięcie ma przede wszystkim zwiększyć spójność pomiędzy ochroną środowiska i wzrostem gospodarczym poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Głogów Małopolski”.
Źródła finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schematu B Zaopatrzenie w wodę.
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS