Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Politechnika Rzeszowska

15-09-2011


1. Tytuł projektu:
Indywidualny Projekt Kluczowy - Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.

Cel projektu:
Ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

2. Tytuł projektu:
Utworzenie nowoczesnego centrum zarządzania usługami bibliotecznymi w Politechnice Rzeszowskiej.

Cel projektu:
Dostosowanie infrastruktury Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej do potrzeb i wymogów społeczeństwa informacyjnego w zakresie podniesienia jakości i dostępu do edukacji.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Społeczeństwo informacyjne.

3. Analizy ekonomiczno finansowe dla studiów wykonalności następujących inwestycji:

  • „Nowoczesny samolot treningowy; wstępny projekt” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
  • „Zintegrowane i probabilistyczne projektowanie konstrukcji budowlanych, opartych na wiedzy, symulacjach komputerowych i doświadczeniach” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  • „Rozbudowa infrastruktury badawczo-naukowej Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji
  • „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Regionalne systemy innowacji
  • „Budowa i modernizacja bazy dydaktycznej Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat A „Szkoły wyższe”
  • „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej - etap II" - w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji


 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS