Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Leo Minor Wojciech Bąk

23-02-2015

 

 

 

1. Tytuł projektu:
Konkurencyjność przez innowacje technologiczne i produktowe – zakup maszyn i oprogramowania do produkcji innowacyjnych kolan nastawnych w firmie LEO Minor Rzeszów

Cel projektu:
Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności firmy LEO Minor na rynku regionalnym i zwiększenie możliwości rozwojowych firmy

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1  Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

 

2. Tytuł projektu:

Wdrożenie przez firmę LEO MINOR technologii otrzymywania systemów wentylacyjnych i kanalizacyjnych

Cel projektu:
Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności firmy LEO MINOR poprzez wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii systemów sanitarnych.

Źródło finansowania projektu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Kredyt technologiczny 

 

 

3. Tytuł projektu:
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji trójnika i redukcji przegubowej stosowanej w nowoczesnych systemach sanitarnych 

Cel projektu:
Celem głównym przedmiotowego projektu było podniesienie pozycji konkurencynej firmy LEO MINOR Wojciech Bak poprzez wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji trójnika

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1  Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS