Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

14-09-2017

 

 

Tytuł projektu:

"Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Chopina w Rzeszowie"
Cel Projektu:
Głównym celem projektu było rozbudowanie budynku KSW Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie na potrzeby Kliniki Hematologii i Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacji wewnętrznych, zagospodarowaniem terenu. Projekt obejmmował też kompleksowy zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych.
Źródła finansowania projektu:     
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS