Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Zakład Produkcyjno-Usługowy J. Kusiak i Spółka Spółka jawna

14-09-2017

   

Tytuł projektu:

Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów i firmy Zakład Produkcyjno-Usługowy J. Kusiak i Spółka Spółka jawna

Cel Projektu:
Głównym celem projektu było rozszerzenie działalności Spółki na rynki międzynarodowe poprzez umiędzynarodowienie działalności Spółki Zakład Produkcyjno-Usługowy J. Kusiak i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Świerszczowie poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego Internacjonalizacji.
Źródła finansowania projektu:     
1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS