Zaufali nam
bottom

Zaufali nam

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

15-09-2011


1. Tytuł projektu:
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Cel projektu:
Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie jako jednej z głównych instytucji kultury w Regionie, co wpłynie na podniesienie świadomości kulturalnej mieszkańców regionu, zwiększenie ich udziału w życiu kulturalnych, a w rezultacie na rozwój kulturalny całego Województwa Podkarpackiego.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS