Bieżące projekty

SKY 4.0

24-12-2018

 

 

 SKY4.0 – Umiejętności miękkie 4.0 dla nowych wyzwań w europejskim przemyśle lotniczym

 

W dniu 1.12.2018r. rozpoczęła się realizacja projektu, w którym firma INNpuls uczestniczy jako partner w międzynarodowym konsorcjum. Projekt SKY4.0 - Soft Skills 4.0 for the new challenges in European Aerospace Industry,  finansowany z programu ERASMUS+ Unii Europejskiej,  którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, koncentruje się na kompetencjach miękkich niezbędnych do wdrażania rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0. 

 

Co robimy w ramach projektu?

 

• Wspieramy firmy lotnicze z różnych krajów europejskich w sprostaniu wyzwaniom Przemysłu 4.0 poprzez zwiększenie UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH ICH ZASOBÓW LUDZKICH;

 

• Wprowadzamy innowacyjny i kompleksowy SYSTEM SZKOLENIOWY w zakresie umiejętności miękkich dla zasobów ludzkich w przemyśle lotniczym, a także jego przyszłych pracowników;

 

• Budujemy PROGRAMY NAUCZANIA I MODUŁY SZKOLENIOWE dla rozwoju umiejętności miękkich: umiejętności kształtowania charakteru, kompetencji społecznych i umiejętności rozwoju osobistego, które umożliwią obecnemu i przyszłemu pracownikowi lotnictwa rozwój w ramach rewolucji Przemysłu 4.0. 

 

Interesują nas umiejętności miękkie, istotne we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w lotnictwie: elastyczność poznawcza, ciekawość intelektualna, myślenie analityczne, myślenie krytyczne, zdolność adaptacji do zmian, inicjatywa, efektywna komunikacja w środowisku cyfrowym.

 

Konsorcjum w ramach współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk:

 

  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiebiorcow Przemyslu Lotniczego "Dolina Lotnicza" (Polska)
  • INNpuls Sp. z o.o. (Polska)
  • INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA (Portugalia)
  • QSR - Talent Driven Culture (Portugalia) 
  • HAVACILIK VE UZAY KUMELENMESI DENEGI - Aerospace Cluster Association (Turkey) 
  • FUNDACION PARA LA FORMACION TECNICA EN MAQUINA-HERRAMIENTA (Spain)
  • UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Spain)

 

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA202-051081

Czas realizacji: 12.2018 – 31.05.2021

 
 
Zapraszamy do współpracy oraz do odwiedzania strony internetowej projektu: http://sky-project.eu
 
 
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Śliwa-Martinez
ksliwamartinez@innpuls.pl 
(17) 77 88 270 wew. 24
Starszy Konsultant 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2022
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS