Aktualności

Trwa rekrutacja do projektu ESKADRA Podnoszenie kompetencji językowych kadr przemysłu lotniczego

16-10-2014

 

Spółka INNpuls zaprasza pracowników małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży lotniczej, posiadających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim do udziału w innowacyjnym projekcie, który oferuje unikatowe w skali kraju szkolenia z zakresu TECHNICZNEGO/LOTNICZEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO na 3 poziomach A, B, C zgodnie z metodologią opracowaną i certyfikowaną przez LUFTHANSA TECHNICAL TRAINING.
 
Aby wziąć udział w projekcie należy pobrać a następnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe oraz dostarczyć osobiście do biura projektu lub przesłać na adres:
 
INNpuls Sp. z o.o.,
ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów
 
Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc, lecz nie dłużej niż do 30 grudnia 2014r.Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe na stronie: http://www.innpuls.pl/projekty/eskadra/
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 
 
lista aktualności
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS