Zakończone projekty

Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców

04-11-2015

 


Projekt na ma na celu wsparcie branży lotniczej woj. podkarpackiego, stanowiącej pierwszą inteligentną specjalizację regionu, poprzez zaoferowanie firmom lotniczym możliwości bezpłatnego udziału pracowników w specjalistycznych szkoleniach technicznych. W celu zintensyfikowania transferu wiedzy, szkolenia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni wyższych zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. Dostępne w ramach projektu wsparcie szkoleniowe adresowane jest do przedsiębiorstw z przemysłu lotniczej oraz ich poddostawców. W ramach projektu stworzonych zostanie 500 miejsc szkoleniowych, w pięciu tematach: CAD, CAM, CAE, CNC oraz metrologii technicznej.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego


Więcej informacji na www.st.innpuls.plCałkowita wartość projektu: 1 348 884,80 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS