Zakończone projekty

NAUKA - STAŻ - GOSPODARKA edycja II

04-11-2015

  

Innowacyjność mierzymy m.in. umiejętnością wdrażania wyników badań naukowych do przemysłu. Współpracując na co dzień z podkarpackimi przedsiębiorstwami oraz uczelniami, zauważyliśmy, że chociaż w województwie podkarpackim zlokalizowane są wszystkie ogniwa procesu innowacyjnego, sprzyjającego komercjalizacji wiedzy i technologii, napotyka ona mimo wszystko na wiele barier natury organizacyjnej, finansowej, świadomościowej oraz mentalnej. W związku z tym zaś istniejący potencjał nie przekłada się na oczekiwany dynamiczny wzrost innowacyjności strategicznych dla Podkarpacia branż, takich jak elektromaszynowa, w tym lotnicza, chemiczna, spożywcza, turystyczna i informatyczna. Odpowiedzią na istniejący problem jest kolejna edycja projektu NAUKA – STAŻ – GODPODARKA, w ramach której zaplanowaliśmy dwukierunkowe staże – naukowców w przedsiębiorstwach oraz pracowników przedsiębiorstw na podkarpackich uczelniach.Celem projektu jest zainicjowanie lub wzmocnienie poziomu rzeczywistej współpracy podkarpackich naukowcówzfirmami działającymi w strategicznych branżach województwa (elektromaszynowa, w tym lotnicza, chemiczna, spożywcza, turystyczna i informatyczna), sprzyjającej transferowi wiedzy i technologii i prowadzącej do wdrożeń rezultatów wspólnych prac badawczych do praktyki gospodarczej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego.

 


Więcej informacji na www.staze.innpuls.plCałkowita wartość projektu: 533 117,38 PLNProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS