Zakończone projekty

„NAUKA - STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”

04-11-2015

 
Celem projektu pn. „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”, jest zainicjowanie lub wzmocnienie współpracy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni woj. podkarpackiego z firmami działającymi w strategicznych branżach województwa (elektromaszynowa, w tym lotnicza, chemiczna, spożywcza, turystyczna i informatyczna), sprzyjającej transferowi wiedzy. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże dla pracownikom naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych w firmach produkcyjnych oraz staże pracowników firm w jednostkach badawczo-rozwojowych.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego.Więcej informacji na www.nsg.innpuls.plCałkowita wartość projektu: 854 768,16 PLNProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS