Zakończone projekty

Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Techniczny

04-11-2015


Realizacja projektu pn.: „Kampania promocyjna związana z dywersyfikacją usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych” jest ściśle powiązana z procesem dywersyfikacji działalności spółki, poprzez wprowadzenie do jej oferty specjalistycznych usług szkoleń technicznych oraz szkoleń technicznych językowych. Projekt ma również na celu promocję zdobywania i uzupełniania nowych kwalifikacji zawodowych przez pracowników przedsiębiorstw woj. podkarpackiego.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

 

Całkowita wartość projektu: 213 405,00 PLN


Wartość dofinansowania: 121 450,00 PLN

 

 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS