Zakończone projekty

ESKADRA Podnoszenie kompetencji językowych kadr przemysłu lotniczego

04-11-2015

 

 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych pracowników przedsiębiorstw woj. podkarpackiego prowadzących działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne, działających w „sektorze wysokiej szansy” przemysłu lotniczego. Projekt oferuje innowacyjne, unikatowe w skali kraju szkolenia z zakresu technicznego/lotniczego języka angielskiego na 3 poziomach A, B, C zgodnie z metodologią opracowaną i certyfikowaną przez LUFTHANSA TECHNICAL TRAINING.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Całkowita wartość projektu: 150 123,96 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 – 30.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS