Zakończone projekty

„AIRVET - Efektywna oferta kształcenia i szkoleń zawodowych dla przemysłu lotniczego”

04-11-2015

  

 
Główny cel projektu zdefiniowany został jako projektowanie, konstruowanie, ocena i dystrybucja nowych lub zaadaptowanych programów szkoleń dla przemysłu lotniczego oraz szkoleń zawodowych w dziedzinie utrzymania ruchu (MRO) oraz teleinformatyki (ICT), jako sektorów potrzebujących wielu wykwalifikowanych pracowników. Projekt jest odpowiedzią na obecne i prognozowane problemy przemysłu lotniczego, spodziewane w kontekście globalnego zasięgu działania branży oraz postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, który może spowodować niedobór kadry wyposażonej w odpowiednie umiejętności. AIRVET to odpowiedź na nowe wyzwania w dziedzinie edukacji i szkolenia kadr dla przemysłu lotniczego, którymi są:
 
 • większa wydajność procesów kształcenia i szkolenia;
 • bliska współpraca między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego krajów europejskich
 • większa równowaga pomiędzy zasadniczym i uzupełniającym kształceniem zawodowym;
 • pełne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych w sposób formalny i nieformalny.
 
Głównym przedmiotem zainteresowania w ramach projektu będą szkolenia zawodowe dla następujących sektorów przemysłu lotniczego:
 • zarządzanie ruchem lotniczym;
 • linie lotnicze;
 • lotniska.
 
przy czym podstawowym założeniem jest praca DLA oraz Z:
 
 • przemysłem lotniczym,
 • instytucjami relizującymi szkolenia i trenerami;
 • obecnymi i przyszłymi pracownikami przemysłu lotniczego;
 • szkołami i uczniami (potencjalnymi pracownikami przemysłu lotniczego);
 • instytucjami systemu kształcenia.
 
 
Zakłada się, iż dzięki współpracy z przedstawicielami ww. środowisk w ramach projektu AIRVET zrealizowane zostaną następujące działania: 1)  Terytorialna analiza potrzeb w zakresie pożądanych umiejętności pracowników przemysłu lotniczego, 2) Opracowanie projektów programów szkoleń, 3) Opracowanie multimedialnych materiałów szkoleniowych wraz z podręcznikiem użytkownika. Ponadto założeniem projektu jest, by dzięki kooperacji pomiędzy zaproszonymi do współudziału w jego realizacji przedstawicielami różnych środowisk faktem stał się bliski, otwarty dialog oraz trwałe interakcje pomiędzy nimi, co pozwoli z kolei na:
 
 • uświadamianie młodym ludziom perspektyw kariery w przemyśle lotniczym, wspieranie kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, zapewnianie możliwości zdobycia wiedzy praktycznej w rzeczywistym środowisku pracy w branży lotniczej
 • kontrolę, tworzenie i ulepszanie programów szkoleń zawodowych adresowanych do przemysłu lotniczego, aby lepiej zaspokajać aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy;
 • wdrażania innowacyjnych sposobów kształcenia i szkolenia zawodowego, z naciskiem na rozwój multimediów i interaktywnych systemów szkoleniowych.
 
Projekt AIRVET realizowany jest przez multidyscyplinarne konsorcjum 10 partnerów z 6 krajów reprezentujących 3 rodzaje podmiotów kluczowych dla rozwoju przemysłu lotniczego:
 
Instytucje z wiedzą ekspercką z zakresu lotnictwa:
INNpuls Sp. z o.o. (Polska)
Societed Aeronatica Española (Hiszpania)
Realizatorzy szkoleń zawodowych:
Deep Blue S.R.L. (Włochy)
Coventry University (WielkaBrytania)
IRIT – Université Paul Sabatier Toulouse III (Francja)
Instytucje systemu kształcenia:
ANQEP – Agência Nacionalpara a Qualificação e o Ensino Profissional (Portugalia)
Collegio Universitario ARCES (Włochy);
Inova+ (Portugalia – Koordynator)
I3M - Image du Troisième Millénaire (Francja)

 

 
 
Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Lifelong Learning Programme. Całkowita wartość projektu:  479 774 EUR. Wartość dofinansowania: 359 782 EUR
 

 

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS