Zakończone projekty

HiPAir – High Performance Work Practices for competitive SMEs in aviation sector

08-12-2017

  

 

 

 

HiPAir – High Performance Work Practices for competitive SMEs in aviation sector  (Wysokoefektywne Praktyki Pracy dla konkurencyjnych MŚP z sektora lotniczego) jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest identyfikacja i zmniejszenie luk w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MŚP z sektora lotniczego, przy wykorzystaniu koncepcji Wysokoefektywnych Praktyk Pracy (z ang. High Performance Work Practices).
Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 i realizowany jest przez partnerów z Polski (koordynacja), Portugalii, Hiszpanii i Turcji, zainteresowanych rozwojem nowych narzędzi i umiejętności dla małych i średnich firm z przemysłu lotniczego.
 
W ramach projektu HiPAir opracowane i zastosowane zostaną innowacyjne koncepcje i narzędzia pozwalające na podniesienie efektywności szkoleń realizowanych dla przemysłu lotniczego. Jednocześnie, projekt przyczynić się ma do lepszego dopasowania kompetencji w branży lotniczej, szczególnie  tych oczekiwanych przez menadżerów MŚP,  co pozwolić ma na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.
 
Poniższy diagram ilustruje grupy docelowe projektu. Projekt HiPAir oddziałuje na szerokie spektrum interesariuszy, do których zaliczyć można różne typy instytucji działających bądź zainteresowanych sektorem lotniczym, ale także innych organizacji. Należy jednak podkreślić, że projekt jest przede wszystkim skoncentrowany na potrzebach kadry zarządzającej MŚP z sektora lotniczego, a także trenerów i instytucji szkoleniowych.
 
 
Zapraszamy do współpracy!! 
 
Więcej informacji o projekcie na stronie www.hipair.eu 
 
lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS