INNpuls dla nauki

Rola nauki i techniki jest we współczesnym społeczeństwie niekwestionowana. Jej rozwój determinuje rozwój społeczeństw, wpływając w sposób bezpośredni na poprawę warunków i jakości życia ludności. Coraz większego znaczenia zaczynają nabierać prace badawczo-rozwojowe, szkolenia doskonalące umiejętności i zwiększające zasób wiedzy, a wprowadzanie innowacji technologicznych i produktowych decyduje o rozwoju tak gospodarczym, jak i społecznym. W związku z powyższym duże wyzwanie stoi przed uczelniami wyższymi, które powinny kształtować wysoce wykwalifikowane kadry nowoczesnej gospodarki. INNpuls Sp. z o.o. we współpracy z uczelniami wyższymi, podejmuje szereg inicjatyw, wspierając tym samym rozwój nauki.

 

W pakiecie usług, które świadczymy na rzecz jednostek naukowych znajdują się:

 

  • Analizy finansowe i ekonomiczne
  • Dokumenty aplikacyjne, umożliwiające ubieganie się o pozyskanie środków unijnych (opracowywanie wniosków o dofinansowanie)
  • Zarządzanie projektami współfinansowanymi z dotacji unijnych
  • Prowadzenie szkoleń dotyczących m.in.: zarządzania procesami i projektami innowacyjnymi, źródeł i metod finansowania projektów innowacyjnych, procesów i metod komercjalizacji i transferu technologii, prawnych narzędzi ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, klastrów, jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności MŚP, wzornictwa przemysłowego, jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności MŚP, gospodarki obiegu zamkniętego, strategii i instrumentów internacjonalizacji MŚP, E-biznesu - Zasad i technik prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie oraz nowoczesnego marketingu internetowego.
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS