INNpuls dla klastrów

Termin klaster -  z ang. cluster (dosłownie grono) - został stworzony i spopularyzowany przez M. Portera w książce "Konkurencyjna przewaga narodów". Klaster - centralne pojęcie w porterowskiej wizji rozwoju globalnej gospodarki - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i powiązanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurencyjnych między sobą, ale także współpracujących.  W takim ujęciu klaster nabiera znaczenia jako najważniejszy ośrodek wiedzy, innowacji technologicznych, ale także nowych standardów zarządzania, oddziaływujący na wszystkie segmenty bliższego i dalszego otoczenia gospodarczego i społecznego.

Cechy wyróżniające klaster:

 • koncentracja geograficzna – masa krytyczna
 • wzajemna konkurencja, ale jednocześnie kooperacja
 • wykwalifikowana siła robocza
 • wysoki stopień specjalizacji
 • dziedzina sztandarowa dla regionu – zagłębia tradycji, marka
 • międzynarodowa konkurencyjność
 • kapitał społeczny.


Najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania klastra i jego rzeczywistego oddziaływania na rynek jest dynamizm struktury powiązania kooperacyjnego polegający z jednej strony na  aktywnym reagowaniu na zmieniające się uwarunkowania rynku, powstające nowe technologie i innowacje, z drugiej natomiast na generowaniu nowych interesujących pomysłów, które byłyby efektem współpracy różnych aktorów rynku: przedsiębiorców, jednostek naukowych, sektora B+R, instytucji publicznych.

Z doświadczenia założycieli spółki INNpuls wzięło się przekonanie o znaczącym wpływie klastrów na życie gospodarcze regionu, a w szerszej perspektywie również kraju, Europy czy świata. Związana jest z tym potrzeba wszechstronnego wsparcia istniejących powiązań kooperacyjnych, a także podejmowanie działań inicjujących powstawanie kolejnych klastrów, szczególnie tych, zrzeszających podmioty działające w strategicznych branżach Podkarpacia.

W pakiecie usług świadczonych przez INNpuls Sp. z o.o. na rzecz klastrów znajdują się:

 • doradztwo w zakresie organizacji i sformalizowania struktury klastra
 • zarządzanie powiązaniem kooperacyjnym
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, umożliwiających ubieganie się pozyskiwanie środków unijnych
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi, realizowanymi przez klaster
 • opracowanie dokumentów strategicznych klastra, w tym strategii rozwoju klastra, strategii promocji klastra, strategii monitoringu klastra
 • szkolenia dla członków klastra

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2008-2024
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS